Szczegóły

Tytuł artykułu

Spatial Differences in the Use of European Funds by Agricultural Holdings in Poland in the Years 2002-2010

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2013

Numer

No 36

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375

×