Szczegóły

Tytuł artykułu

Revitalization of Historic Workers’ Estates as an Instrument ofAchieving Spatial and Social Cohesion of City – the Case Study of Księży Młynin Lodz

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2014

Numer

No 38

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375

×