Szczegóły

Tytuł artykułu

Comprehensive Rural Development Policy - A Non-agricultural Perspective(the Case of Poland)

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2014

Numer

No 39

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375

×