Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategic effectiveness of HC OP 2007 (regional component)

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2014

Numer

No 40

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375

×