Szczegóły

Tytuł artykułu

Summary. The importance of evaluation of the multi-dimensional strategiceffectiveness in the new programming perspective of the European Union

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2014

Numer

No 40

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375

×