Szczegóły

Tytuł artykułu

Cohesion of planning and programming the development of regions in the conditions of a territorially- oriented policy

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2015

Numer

No 41-42

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375

×