Szczegóły

Tytuł artykułu

Contemporary Development Processes of Cities and Urban Areas

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2015

Numer

No 43-44

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375

×