Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Social Ambience on Sense of Security – a Case Study of Lodz School Children

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2016

Numer

No 45

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning

Identyfikator

ISSN 0860-3375
×