Szczegóły

Tytuł artykułu

Vegetation and stratigraphy of the Mazovian (Holsteinian) Ineterglacial sections from Dobropol and other new sites in western Polesie Region, south-eastern Poland

Tytuł czasopisma

Studia Quaternaria

Rocznik

2014

Wolumin

Vol. 31

Numer

Iss. 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Institute of Geological Sciences PAS ; Committee for Quaternary Research PAS

Identyfikator

ISSN 1641-5558
×