Szczegóły

Tytuł artykułu

Effectiveness of chosen robust estimation methods compared to the level of network reliability

Tytuł czasopisma

Geodesy and Cartography

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Identyfikator

ISSN 2080-7636

×