Szczegóły

Tytuł artykułu

Wavelet based buildings segmentation in airborne laser scanning data set

Tytuł czasopisma

Geodesy and Cartography

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Identyfikator

ISSN 2080-7636

×