Details

Title

Registration of untypical 3D objects in Polish cadastre – do we need 3D cadastre?<br>Rejestracja nietypowych obiektów 3D w polskim katastrze – czy istnieje potrzeba wdrożenia katastru 3D?

Journal title

Geodesy and Cartography

Yearbook

2012

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Commitee on Geodesy PAS

Identifier

ISSN 2080-7636

DOI

10.2478/v10277-012-0023-8

×