Szczegóły

Tytuł artykułu

Registration of untypical 3D objects in Polish cadastre – do we need 3D cadastre?<br>Rejestracja nietypowych obiektów 3D w polskim katastrze – czy istnieje potrzeba wdrożenia katastru 3D?

Tytuł czasopisma

Geodesy and Cartography

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Identyfikator

ISSN 2080-7636

×