Szczegóły

Tytuł artykułu

The concept of movable heritage cartographic presentation on the interactive map<br>Koncepcja kartograficznej prezentacji ruchomego dziedzictwa kulturowego na interaktywnej mapie

Tytuł czasopisma

Geodesy and Cartography

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Identyfikator

ISSN 2080-7636

×