Details

Title

Application of methods for area calculation of geodesic polygons on Polish administrative units<br>Zastosowanie metod obliczania pól powierzchni wieloboków geodezyjnych na przykładzie jednostek administracyjnych w Polsce

Journal title

Geodesy and Cartography

Yearbook

2012

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Commitee on Geodesy PAS

Identifier

ISSN 2080-7636

DOI

10.2478/v10277-012-0025-6

×