Szczegóły

Tytuł artykułu

Reforms of a real estate cadastre in Poland

Tytuł czasopisma

Geodesy and Cartography

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 2080-7636

DOI

10.2478/v10277-012-0022-9

×