Szczegóły

Tytuł artykułu

Reforms of a real estate cadastre in Poland<br>Reformy katastru nieruchomości w Polsce

Tytuł czasopisma

Geodesy and Cartography

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Identyfikator

ISSN 2080-7636

×