Szczegóły

Tytuł artykułu

New gravity control in Poland – needs, the concept and the design

Tytuł czasopisma

Geodesy and Cartography

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 2080-7636

DOI

10.2478/geocart-2013-0001

×