Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of surveying and legal problems in granting right-of-way and expropriation for the purpose of locating technical infrastructure

Tytuł czasopisma

Geodesy and Cartography

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Commitee on Geodesy PAS

Identyfikator

ISSN 2080-7636

×