Szczegóły

Tytuł artykułu

Karol i Zofia Zierhofferowie, Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Dziedzictwo i współczesność

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2012

Numer

No 56

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×