Szczegóły

Tytuł artykułu

Acta onomastica, ročník LI (1, s. 1–410; 2, s. 411–640), vedoucí redaktor M. Harvalík

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2012

Numer

No 56

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×