Szczegóły

Tytuł artykułu

Rivista Italiana di Onomastica, vol. XVII, No 1–2, direttore E. Caffarelli, Roma 2011

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2012

Numer

No 56

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×