Szczegóły

Tytuł artykułu

Vincent Blanár a onomastyka teoretyczna i „Onomastica”

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2013

Numer

No 57

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×