Details

Title

Imiona częste w Polsce w latach 1995–2010 oraz ich zróżnicowaniew czasie i przestrzeni

Journal title

Onomastica

Yearbook

2013

Numer

No 57

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Description

Czasopismo Onomastica jest rocznikiem poświęconym tematyce nazw własnych wydawanym przez Komitet Językoznawstwa PAN i Instytut Języka Polskiego PAN i Instytut Języka Polskiego PAN. Ukazuje się nieprzerwanie od 1955 roku. Jego redaktorami byli: prof. prof. Witold Taszycki, Mieczysław Karaś, Kazimierz Rymut, Aleksandra Cieślikowa. Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni Barbara Czopek-Kopciuch. Czasopismo posiada międzynarodową renomę – redakcja stale współpracuje z zagranicznymi ośrodkami i periodykami o podobnym profilu.

Czasopismo Onomastica indeksowane jest w następujących bazach danych:

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Index Copernicus

BazHum

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identifier

ISSN 0078-4648
×