Szczegóły

Tytuł artykułu

Frekwencja i geografia imion najrzadziej nadawanychw Polsce w latach 1995–2010

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2013

Numer

No 57

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×