Szczegóły

Tytuł artykułu

Л. Димитрова-Тодорова, Собствените имена в България (изслед-вания, анализ, проблеми)

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2013

Numer

No 57

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×