Details

Title

Л. Димитрова-Тодорова, Собствените имена в България (изслед-вания, анализ, проблеми)

Journal title

Onomastica

Yearbook

2013

Numer

No 57

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0078-4648
×