Details

Title

D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Nazewnictwo miejskie Łodzi

Journal title

Onomastica

Yearbook

2013

Numer

No 57

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0078-4648
×