Szczegóły

Tytuł artykułu

J. David, Paměť města — názvy míst. Ostrava; Paměť města —názvy míst. Havířov

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2013

Numer

No 57

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×