Szczegóły

Tytuł artykułu

Beata Afeltowicz, Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego, Uniwersytet Szczeciń-ski. Rozprawy i Studia (DCCCLXX) 796, Szczecin 2012, 261 s. + mapa

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2013

Numer

No 57

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×