Szczegóły

Tytuł artykułu

M. Magda-Czekaj, Wybrane typy słowotwórcze nazwisk (na -icz, -owicz,-ewicz i z podstawowym -k-) okresu średniopolskiego w ujęciu historyczno-społecznym

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2013

Numer

No 57

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×