Details

Title

Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie badańnad mikro- i makrotoponimią — podsumowanie xviii Ogólnopolskiej i Między-narodowej Konferencji Onomastycznej

Journal title

Onomastica

Yearbook

2013

Numer

No 57

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0078-4648
×