Details

Title

Językowy obraz świata społeczności wiejskiej zakrzepły w posesywnychnazwach terenowych (na przykładzie mikrotoponimów truskolas koło częstochowyi wsi okolicznych)

Journal title

Onomastica

Yearbook

2014

Numer

No 58

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identifier

ISSN 0078-4648
×