Szczegóły

Tytuł artykułu

Językowy obraz świata społeczności wiejskiej zakrzepły w posesywnychnazwach terenowych (na przykładzie mikrotoponimów truskolas koło częstochowyi wsi okolicznych)

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2014

Numer

No 58

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×