Szczegóły

Tytuł artykułu

Dwa starosłowiańskie teonimy: psł. *svarožitjь, społab. *p’orěnitjь —epitety patronimiczne czy hipokorystyka?

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2014

Numer

No 58

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×