Szczegóły

Tytuł artykułu

Komentarz do kilku toponimów z okolic nowogrodu wielkiego

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2014

Numer

No 58

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×