Szczegóły

Tytuł artykułu

„Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (1575–1793)” na tle wybranych monografii regionalnych Polski okresu średniopolskiego

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2014

Numer

No 58

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×