Szczegóły

Tytuł artykułu

Elżbieta Rudnicka-Fira, Imiennictwo krakowian od XVI do XVII wiekuna tle historii i kultury

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2014

Numer

No 58

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×