Details

Title

Posiedzenie Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy MiędzynarodowymKomitecie Slawistów i XV Międzynarodowy Kongres Slawistów

Journal title

Onomastica

Yearbook

2014

Numer

No 58

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identifier

ISSN 0078-4648
×