Szczegóły

Tytuł artykułu

Posiedzenie Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy MiędzynarodowymKomitecie Slawistów i XV Międzynarodowy Kongres Slawistów

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2014

Numer

No 58

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×