Szczegóły

Tytuł artykułu

Kulturowe przyczyny zmian w polskim imiennictwie osobowym (w ujęciu diachronicznym)

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2015

Numer

NO 59

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×