Details

Title

Wschodniosłowiańskie nazwy miejscowe motywowane przez nazwy osobowe i ich funkcje (ujęcie diachroniczne)

Journal title

Onomastica

Yearbook

2015

Numer

NO 59

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0078-4648
×