Details

Title

Nazwy rzeczne zlewni Wieprzówki — komentarze do haseł zamieszczonych w „Hydronymia Europaea” 12

Journal title

Onomastica

Yearbook

2015

Numer

NO 59

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0078-4648
×