Szczegóły

Tytuł artykułu

Orienting Business Students to Navigates the Shoals of Corruption in Practice

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2010

Numer

No 139

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×