Szczegóły

Tytuł artykułu

Aksjologiczne Ujęcie Destabilizacji Organizacyjnej. Wartości Korporacyjne W Czasie Kryzysu<br>Axiological Conceptualization Of Organizational Destabilization. Corporate Values In The Time Of Crisis

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×