Szczegóły

Tytuł artykułu

Modele Kooperencji W Sektorze Transportu Lotniczego<br>Models Of Coopetition In Air Transport Industry

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×