Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy Etyka W Zarządzaniu Może Przeciwdziałać Nieetycznemu Postępowaniu Pracowników?<br>Are Ethics Of Management Can Prevent Unethical Work Behavior Of Employees?

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×