Szczegóły

Tytuł artykułu

Motywowanie Zawodników Klubów Sportowych Do Zaangażowania Organizacyjnego<br>Motivation Of Sports Clubs’ Members For Organizational Engagement

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×