Szczegóły

Tytuł artykułu

Negocjacje I Tożsamość Jako Wymiary Typologii Organizacji Gospodarczych<br>Negotiations And As Dimension Of Typology Economics Organization

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×