Szczegóły

Tytuł artykułu

PROGRAMY PRACA – ŻYCIE. CZY TO SIĘ OPŁACA ORGANIZACJOM?<br>WORK - LIFE PROGRAMMES. ARE THEY PROFITABLE F OR ORGANIZATIONS?

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 145

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×