Szczegóły

Tytuł artykułu

Znaczenie kontekstu organizacyjnego dla zdolnści relacyjnej<br>Organizational context and relational capability of SMEs

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 145

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×